2021 | De Smart Industry trends voor 2021: Wat staat ons te wachten?

Smart Industry, ook Industry 4.0 genoemd, heeft betrekking op vergaande digitalisering en automatisering binnen de industrie. Dankzij de inzet van baanbrekende technieken binnen de ICT is het mogelijk om machines, processen en data onderling beter met elkaar te verbinden en aan te sturen. Dit geldt ook o.a. voor de high-tech sector en de maakindustrie. Bij BKB Precision volgen we deze ontwikkelingen nauwlettend waardoor het proces van en rondom kunststofbewerking steeds beter, sneller en efficiënter gaat. In 2020 werden er al belangrijke veranderingen gerealiseerd. Welke Smart Industry trends gaan we 2021 zien?

Vergaande digitale samenwerking binnen de supply chain

Het begin van de COVID-19 crisis in het voorjaar van 2020 liet zien hoe belangrijk vergaande digitale samenwerking binnen de toeleveringsketen is. Gebleken is dat de huidige supply chain vaak nog te kwetsbaar is, waardoor in tijden van crisis onderbrekingen en distributieproblemen ontstaan. 

In 2021 en ook in 2022 zal de nadruk daarom liggen op het slimmer maken van de toeleveringketen. Supply Chain Collaborations zijn dan ook onmisbaar en binnen BKB Precision aan de orde van de dag. Samenwerken en vertrouwen binnen de keten is daarbij belangrijk. Het digitaal bundelen van gegevens, het creëren van vertrouwensnetwerken en het samenwerken van leveranciers zal een trend zijn en centraal staan in 2021.

Smart Industry 2021: snelle adoptie nieuwe technieken

Diezelfde wereldwijde crisis gaat ook nog voor een andere trend zorgen op het gebied van de Smart Industry. De afgelopen jaren zagen we namelijk dat nieuwe technologische ontwikkelingen een behoorlijk lang adoptieproces moesten doorstaan. Weerstand en kleine knelpunten hebben voor vertraging in de digitalisering gezorgd. 

Door de coronacrisis werd het echter noodzakelijk om bepaalde slimme technologische technieken razendsnel te omarmen. Snel kunnen schakelen, vervaardigen en distribueren bleek immers cruciaal. Hierdoor werden in 2020 nieuwe 3d-print technieken en augmented reality technieken (AR) om de zorg te ondersteunen snel geïmplementeerd. 

De verwachting is dat dit proces in 2021 door zal zetten. Daarnaast is de verwachting dat deze technieken blijvend onderdeel zullen worden van de nieuwe Industry 4.0.  

Ook bij BKB Precision doen wij er alles aan om digitalisering op de werkvloer door te voeren. De focus ligt hierbij op het krijgen van de juiste informatie op de juiste plek, zodat het proces tussen leverancier en afnemer gestroomlijnd en gestandaardiseerd kan worden gedurende de product levenscyclus.

Smart Industry trends: ethische transparantie 

Consumenten en bedrijven hechten steeds meer waarde aan eerlijk en duurzaam ondernemen. Ook binnen de toeleveringsketen willen bedrijven er zeker van zijn dat de afgenomen materialen onder eerlijke omstandigheden gewonnen of gefabriceerd zijn. 

Dit zorgt ervoor dat fabrikanten genoodzaakt zijn om te zorgen voor een veilige en transparante supply chain. Data spelen hierbij een belangrijke rol. Fabrieken zullen immers aan klanten moeten kunnen aantonen welke componenten en materialen ze gebruiken. Deze vraag om transparantie creëert echter ook extra datastromen. 

Binnen de Smart Industry worden daarom in 2021 op dit gebied nog meer innovatieve technologieën verwacht. Deze worden niet alleen ingezet om de datastromen te genereren, maar ook om ze te reguleren en beveiligen zodat misbruik door derden voorkomen wordt. 

Supplier portals en blockchain technieken zullen hierin een belangrijke rol gaan spelen, zodat track en trace van grondstof producten tot eindproduct meer vanzelfsprekend zullen worden.