2020 | Samenwerken in Industry 4.0 via Supply Chain Collaboration platforms

Hoe zetten wij Supply Chain Collaboration Platforms in?

De term Industry 4.0 refereert aan de vierde industriële revolutie. Eerder al zagen we dat productieprocessen steeds meer gedigitaliseerd werden: in de Industry 4.0 wordt de volgende stap gezet. Alle systemen worden in dit nieuwe tijdperk met elkaar verbonden zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van zogenaamde Supply Chain Collaboration Platforms. Ook BKB Precision wordt steeds meer een zogenaamde ‘Smart Factory’. Samenwerken met relaties die al een online supply chain collaboration platform gebruiken is bij ons aan de orde van de dag.

Smart Industry

Verdergaande digitalisering en het Internet of Things & Services maken het mogelijk dat fabrieken steeds meer veranderen in heuse Smart Factories. Deze fabrieken zijn in staat om efficiënter te produceren en communiceren. 

De opkomst van de Smart Industry maakt het bovendien mogelijk om nauwer samen te werken en veel meer belangrijke data rondom het productieproces te verzamelen. 

Altijd direct kunnen leveren wat de klant wil wordt steeds eenvoudiger: het doen van unieke aanpassingen en het altijd tijdig leveren wordt in de Smart Industry veel eenvoudiger.

Industry 4.0: samenwerken in de volledige keten

In de maakindustrie keten waarin BKB Precision actief is, is samenwerken van groot belang. Coöperatie zorgt er niet alleen voor dat één partij zichzelf een voordeel kan verschaffen, maar leidt ertoe dat de marktpositie van alle betrokken partijen verstevigd kan worden. Dergelijke samenwerkingen, ook wel Supply Chain Collaboration genoemd, kunnen verschillende doelstellingen hebben. 

Zo zien we dat een samenwerking zich de ene keer vooral richt op het verbeteren van de innovatiekracht. Op een ander moment kan de samenwerking juist benut worden om jong technisch talent opleidingsmogelijkheden te bieden. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo zien we in de maakindustrie momenteel ook dat de samenwerking rondom de organisatie van de inkoop geïntensiveerd wordt. Dit maakt het mogelijk om zo lean mogelijk de high tech componenten door de keten bij de system supplier en OEM-er te krijgen

Supply Chain Collaboration Platforms

Met de groei van de Smart Industry groeit ook de behoefte aan digitale platformen die het informatieverkeer tussen leverancier en afnemer kunnen stroomlijnen, standaardiseren en faciliteren. Op deze manier kan het hele inkoopproces en het volledige leveranciersmanagement via dergelijke platformen worden afgewikkeld. Dit zorgt ervoor dat het hele proces veel efficiënter kan verlopen en tevens flexibeler is. 

BKB Precision levert (veel) maatwerk op het gebied van kunststofbewerking. Wanneer wordt samengewerkt met partijen die reeds gebruik maken van een samenwerkingsplatform, kunnen dergelijke (maatwerk) bestellingen en eventuele wijzigingen daaraan veel efficiënter worden afgehandeld. De totstandkoming van dergelijk samenwerkingsplatform is één van de positieve gevolgen van de Industry 4.0 en de Smart Industry.

BKB Precision: een smart factory

Ook BKB Precision gaat voor een intensieve en efficiënte samenwerking met haar afnemers. Ons doel is daarom om het samenwerken via Supply Chain Collaboration Platforms zo goed mogelijk te faciliteren voor al onze relaties. 

Dankzij onze kennis en ervaring kunnen wij een gewenste samenwerking via een online samenwerkingsplatform altijd doelgericht implementeren. 

Wij zien dan ook dat steeds meer van onze relaties gebruik maken van een online supply chain collaboration platform. Het aantal gebruikers groeit nog elke dag en wij zien continu hoe men daar de vruchten van kan plukken. Doordat de productie beter gemonitord wordt en veel flexibeler is, kunnen organisaties bovendien ontzettend veel kosten besparen.