Schaarste, drukte en prijzen | BKB Precision

Wat de CBS-cijfers bevestigen, weten we inmiddels: de industrie draait weer als vanouds. Sterker nog, de industrie lijkt bezig verloren capaciteit terug te willen winnen en in sommige gevallen deze zelfs nog te willen verhogen. Dit krachtige herstel is ontzettend goed nieuws. 

Hoe fijn is het dat we met betrekking tot de coronapandemie in een fase zijn beland waarin de meeste sectoren zich al weer mogen bewegen als vanouds. We mogen weer op bezoek bij klanten en de eerste vakbeurzen hebben alweer plaatsgevonden. 

Het managen van de orderportefeuille is weer uitdagend geworden.

Herstel zorgt wel voor uitdagingen

Toch geeft dit herstel van de economie ook de hightechketen talloze uitdagingen. Met name de mate van aantrekkende vraag en, zoals hierboven al geschetst, soms zelfs nog een verhoogde vraag veroorzaakt schaarste. Schaarste op het niveau van grondstoffen, op artikelniveau maar ook waar het gaat om vakmensen. 

Soms is de schaarste het gevolg van opstartperikelen. Zo hebben fabrieken van producenten stilgelegen, zijn voorraden opgebruikt en dan plots moet je weer opstarten, en fors ook. Als het moeilijk is om aan metaal te komen, geeft dat enorme vertragingen en prijsverhogingen op bijvoorbeeld boutjes, moertjes en allerlei benodigde materialen. 

Het gevolg in de keten is vertraging, stilstand, wat zorgt voor duurdere eindproducten, zoals we het ook terugzien in de markt rondom de chiptekorten.

Prijsopdrijvende effecten in de markt worden zichtbaar

Binnen de kunststofbewerking is het ook niet anders. BKB doet er alles aan om de gevolgen van de schaarste zo beperkt mogelijk te houden voor onze klanten. Maar ook wij ontkomen niet aan vertragingen en prijsverhogingen. undefinedAls de keten hapert en wij niet op tijd (tijdig) over de benodigde materialen kunnen beschikken, moeten wij helaas ook onze pas inhouden, en leidt af en toe ook verderop in de keten  tot hick-ups. Wat betreft de beschikbaarheid van kunststoffen mogen we in het algemeen nog niet klagen, maar we zien wel dat de prijzen fors aan het stijgen zijn. 

De mate van stijging verschilt overigens per kunststofsoort. De vraag vanuit de VS en Azië naar kunststoffen is erg groot en de export naar die regio’s is ook een aanslag op de beschikbaarheid in Europa. Dit heeft mede een prijsopdrijvend effect tot gevolg.

Prijsstijgingen in nabije toekomst onvermijdelijk

We proberen binnen BKB goed aangesloten te zijn op de actualiteit wat beschikbaarheid en prijzen betreft en nemen deze mee in de offertes. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de productiemogelijkheden en prijzen alvorens een productieorder in te geven, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Daarmee voorkomen we verrassingen achteraf.

Keerzijde van herstel

De schaarste brengt ook binnen BKB extra drukte met zich mee en we proberen de overlast voor onze en uw klanten zo veel mogelijk te beperken. Dat mag u van ons verwachten, ook in deze hectische tijden. Maar de keerzijde van het economisch tij waarin we nu verkeren, is dat we het ontstane prijsniveau niet meer kunnen opvangen met een reguliere indexverhoging van een paar procent. 

Wij zullen er niet aan ontkomen de prijsstijgingen door te moeten rekenen aan onze klanten. En daarmee heeft het goede nieuws van de aantrekkende economie een klein schaduwrandje. Wij hopen met u dat de economie blijft floreren en de prijzen snel stabiliseren.