2019 | Klantgerichtheid BKB Precision wordt gewaardeerd met ruim een 8

Het eerste kwartaal van 2019 hebben wij ons klanttevredenheidsonderzoek afgerond. Dit jaar is gekozen om het onderzoek door middel van een klantenpanel af te nemen. Het betrof dit keer een pilot. In een ontspannen sfeer en prettige omgeving zijn we met verschillende afnemers om tafel gaan zitten en hebben onze dienstverlening onder de loep genomen.  

Goede interactie en mooie waardering

De prettige omgeving was de bovenzaal van het restaurant ‘D’n kleine dommel’ in Nuenen. Aan de mooie ronde tafel hebben we met een klein groep mensen van gedachten gewisseld over de markt, de veranderingen in de supply chain, de wisselwerking met onze organisatie en onze dienstverlening als kunststofbewerker.

Het deelnemersveld bestond uit een mooie selectie van grotere en kleinere bedrijven uit ons klantenbestand. We zijn oprecht blij met het aantal bedrijven dat deelgenomen heeft. Er was veel openheid, uitgesproken meningen, waardering, puntjes van kritiek, tips en suggesties. De interactie was inspirerend. De waardering over onze deskundigheid, specialisatie, klantgerichtheid en het vertrouwen in de relatie die klanten met ons hebben was onverminderd hoog. Aspecten als professionaliteit, vakmanschap, communicatie en betrouwbaarheid werden hierbij genoemd.

Het uitdragen van de mogelijkheden van kunststof blijft belangrijk en noodzakelijk

Het profiel van BKB in de markt is helder: we zijn professioneel, hebben kennis en kunde in huis en staan voor hoge kwaliteit maar er kunnen zeker nog stappen gemaakt worden als het gaat om bewustwording van de mogelijkheden van kunststoffen in de markt. Het goed uitdragen van de mogelijkheden van kunststof blijft belangrijk en noodzakelijk. De reactiesnelheid op offertes speelt ook een belangrijke rol. Ook binnen BKB delen wij de constatering dat reacties op aanvragen gedurende een aantal maanden in het afgelopen jaarop zich hebben laten wachten. Gelukkig zijn we weer terug op het oude niveau. Ook voor wat betreft de leadtime. Daarnaast is er ook veel gesproken over optimalisatieprocessen (denk aan digitalisering en robotisering). Er is op dit gebied volop beweging in de markt en BKB gaat daarin mee. De overall performance van BKB wordt als positief ervaren. Alle klanten waren zeer te spreken over de prestaties van BKB.  

Over de gehele linie waardeert u onze prestaties met ruim een 8. Een cijfer waar wij, als BKB, zeer zeker trots op zijn!

Dank voor waardering en tips!

Tijdens de discussie hebben we natuurlijk ook voldoende input gekregen in de vorm van tips en suggesties. Mooie waardevolle aanbevelingen waar we zeker iets mee gaan doen om onze dienstverlening nog meer te verbeteren. Denk hierbij aan het verkorten van doorlooptijden, prijsopbouw, organisatie, kwaliteit, marktbeeld etc.

Kortom, er is voldoende huiswerk ontvangen om mee aan de slag te gaan. Want feedback van onze klanten vinden wij altijd relevant en krijgt zeker een plek in onze verbetertrajecten.

Iedereen die heeft deelgenomen aan het klantenpanel, hartelijk dank daarvoor. Het was niet alleen leerzaam maar ook gezellig. Niet alleen tijdens het panel, maar ook daarna tijdens de borrel en het diner.

Een leuk, uitdagend, leerzaam, confronterend en verfrissend moment met enkele inkoopprofessionals van onze klanten. Waarbij het grote voordeel van deze vorm is, dat je echt met elkaar de diepte in kan gaan. Spannend en kwetsbaar, want je weet niet altijd wat er op je af komt. Maar het geeft een goed inzicht wat de klanten van ons verlangen. En omdat je ook met elkaar over ontwikkelingen en trends spreekt, geeft het ook een mooie doorkijk naar de vragen in de toekomst”, aldus Mannes Westhuis die tijdens het klantenpanel als gespreksleider functioneerde.