2021 | Corona update: nog veel hick-ups te overwinnen in de keten op weg naar herstel

Dat corona serieuze gevolgen heeft of kan hebben is wel duidelijk geworden de afgelopen tijd. Het meest ingrijpende zijn wel de persoonlijke gevolgen of de gevolgen in familieverband als zelfs dierbaren ons ontvallen zijn. Wordt je bedrijf gesloten, is er geen werk meer, dan zijn dat ook zeer ingrijpende gevolgen van Covid-19. 

En herstel zal tijd nodig hebben. Laat staan dat we nog lang geen zicht hebben wat de schade buiten de economie om zal zijn voor bijvoorbeeld het (geestelijk) welzijn van mensen, de leerachterstanden, sociale cohesie, etc.

Beperkte capaciteit

Ook de sectoren die minder last leken te hebben van de Coronacrisis, ondervinden op de één of andere manier hinder of tegenslag. Wij hebben als BKB Precision tot op heden goed mogen doordraaien. 

De vraag naar kunststofonderdelen bleef onverminderd hoog. Maar ook wij zien dat er soms flinke gaten vallen in onze beschikbare capaciteit vanwege (preventieve) quarantaine van medewerkers. Met als gevolg dat we soms flink aan de bak moeten om onze leveringen op tijd bij de klanten te krijgen. En dat lukt ook niet altijd al proberen we de schade te beperken. 

Het personeel dat niet getroffen is door de beperkingen moet zich nog extra inspannen. Dat is zorgelijk omdat de boog niet altijd gespannen kan zijn. Zeker in een maatschappij waar er op dit moment beperkte mogelijkheden zijn om te ontspannen en de zinnen te verzetten.

Communicatie blijft belangrijk

Ook toeleveranciers ondervinden die hinder. Zo komen niet altijd de onderdelen op tijd aan om verwerkt te worden in samengestelde producten. Met als gevolg dat wij later dan gepland leveren. 

Gelukkig ervaren wij begrip, al weten wij dat het niet zo zou moeten lopen wetende dat er veel energie gaat zitten in het gladstrijken van de plooien die zijn ontstaan. Het minste dat wij dan kunnen doen is onze afnemers tijdig te informeren als leverproblemen zich voordoen.

En ondanks alle technische hulpmiddelen constateren we eveneens dat de communicatie anders en soms stroperiger verloopt. Ontwikkelingen die anders en trager verlopen, details die minder goed uitgewerkt worden, de vertaling van de emotie in de boodschappen gaat anders, enzovoort. 

De resultante is vaak verrassingen achteraf, of vertraging die niet was voorzien of verwachtingen die teleurgesteld worden omdat deze anders gemanaged hadden moeten worden. 

Zorgelijk: productie van kunststoffen blijft achter

Desalniettemin wordt het ook duidelijk dat de verwerking van grondstoffen achterblijft bij de vraagtoename als gevolg van het herstellen van de economie. En die schaarste gaat prijsdruk geven. Bij kunststoffen zijn de zorgen met betrekking tot tijdige beschikbaarheid dusdanig dat zelfs op Europees niveau daar aandacht voor is gevraagd. 

Lees hier meer daarover.

De weg naar herstel

Al met al doen wij er alles aan om de moeilijkheden in de keten op te vangen en te voorkomen. Maar de weg van herstel zal er één zijn van ‘trial and error’. Zeker ook omdat de impact van een groot aantal zaken zich pas in de nabije toekomst zal openbaren. 

Goed communiceren hierover blijft dus wel een belangrijk item want: ‘Alleen samen krijgen we corona eronder!’