2018 | BKB Precision en de AVG wet

Op 25 mei 2018 wordt een nieuwe Europese wet van kracht: de AVG. Deze is van grote invloed op privacy en dataverwerking (gegevensbescherming) in het bedrijfsleven. We vertellen u graag wat de wet inhoudt en hoe BKB Precision hierop inspeelt en mee omgaat. 

Wat is de AVG?


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving, die op 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving vervangt. Deze belangrijke Europese wetswijziging op het gebied van gegevensbescherming geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers. Privacyrechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid.

De Europese Unie kent hiermee één privacywet; de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

Waarom deze wet?


De AVG vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Toen was het internet nog gloednieuw. Het huidige digitale tijdperk vraagt om het harmoniseren van de manier waarop we persoonlijke gegevens in Europa beschermen. De uniforme en overkoepelende regelgeving van de AVG voorziet hierin.

Hoe gaat BKB Precision om met data?


Bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens spelen een belangrijke rol in ons werk. We gaan altijd zorgvuldig om met die data. Ook passen we onze processen en systemen aan als de internationale en lokale regels op het vlak van privacy veranderen. Het beschermen van onze klanten is dus een traditie. Deze zetten we graag voort door te voldoen aan de AVG. 

Wat betekent dat voor u?
Voor u verandert er eigenlijk niets. Wij zullen net zo zorgvuldig met de gegevens van u en onze klanten blijven omgaan.

Wilt u meer weten weten?
Hebt u vragen over de AVG of de manier waarop BKB Precision met úw bedrijfs- of persoonlijke gegevens omgaat? Neem dan contact op met Annemarie van Aerts via +31 (0)40 267 01 01.

Wat verandert er binnen BKB Precision?


Binnen de organisatie zullen we op diverse vlakken onze werkwijze aanpassen en zullen we de daaruit voortvloeiende communicatie conform de wetgeving hanteren:

  • Al onze processen, procedures en IT-systemen die te maken hebben met persoonlijke gegevens worden in lijn gebracht met de AVG. Dit geldt niet alleen voor onze huidige organisatie, maar wordt ook verankerd in onze toekomstplannen.
  • Via een interne bewustwordingscampagne wijzen we onze medewerkers erop hoe ze voortaan met persoonlijke gegevens moeten omgaan.
  • We stellen een procedure op voor het efficiënt afhandelen van externe verzoeken om toegang te krijgen tot gegevens.
  • We ontwikkelen een communicatiestrategie gericht op de personen of organisaties van wie we persoonlijke gegevens bijhouden.