2020 | BKB Precision en COVID-19 (2)

“Hou vol!” is niet zomaar een loze kreet. Naarmate de tijd verstrijkt sluipt er gewenning in, maar het virus is niet minder gevaarlijk geworden. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt de vermoeidheid toe. Maar het virus slaapt nog niet. Naarmate de tijd verstrijkt neemt het onbegrip toe. Maar de strijd tegen het virus is gebaat bij eendracht en één front.

Kunststofonderdelen van grote waarde

We zijn oprecht blij om te zien hoe onze business relaties en medewerkers zich hebben weten te plooien in het nieuwe normaal. We zijn daardoor volop in productie gebleven. We hopen dan ook dat de supply chain niet teveel schade gaat oplopen en de vraag op voldoende niveau blijft zodat wij onze medewerkers en relaties kunnen blijven belonen voor hun inzet en discipline met werkgelegenheid en continuïteit. 

Meer dan ooit hebben we gezien dat kunststofonderdelen van grote waarde zijn in allerlei applicaties en zeker als het om medische apparatuur gaat. We zijn dan ook dankbaar dat we door in productie te blijven daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

RIVM richtlijnen blijven van kracht

Als BKB blijven we alert om de richtlijnen van het RIVM onder de aandacht te brengen van onze medewerkers en relaties.  Alleen bezoeken bij noodzaak, afstand, persoonlijke hygiëne, en bij klachten thuis blijven. Een mantra die er in onze dagelijkse routine in geslepen wordt. En ja, dat geeft uitdagingen bij storingen, bij overdracht van nieuwe producten, inwerken van nieuwe medewerkers etc. 

Maar ook BKB weet dat we alleen samen het coronavirus in slaap krijgen of beter nog onder controle krijgen. En we hopen met velen op een afgewogen opstart van de economie op korte termijn. Hou vol!