2020 | BKB Precision en COVID-19 (1)

Het is op z’n minst een dubbel gevoel: we zijn blij u te kunnen melden dat we als BKB Precision (nog) volop in bedrijf zijn. Anderzijds leven we ontzettend mee met hen die veel leed overkomt, zowel persoonlijk als ook op het zakelijk vlak. Ook het spanningsveld dat er is tussen vergaande maatregelen nemen en zo goed mogelijk proberen door te draaien, wordt enorm gevoeld.

Gezondheid voorop

Maar de gezondheid van onze medewerkers en hen die hen lief en dierbaar zijn staat ook bij BKB voorop. Hetzelfde als het gaat om de gezondheid van onze relaties.

Ook wij hebben een protocol in place dat voorziet in afstand houden tussen medewerkers, persoonlijke hygiëne en het preventief bewaken van de gezondheid van het personeel. Er vinden geen fysieke bezoeken meer plaats van en aan relaties. Microsoft Teams is voor de thuiswerkers in korte tijd een prachtig hulp en communicatie medium geworden.

Het preventief bewaken van de gezondheid van ons personeel betreft niet alleen het controleren op hoesten of verhoging, maar ook proberen de weerstand van onze medewerkers hoog te houden. Overwerken proberen we zo minimaal mogelijk te houden. We benadrukken het belang van gezond eten en het in acht nemen van rust.

Preventieve maatregelen

Alle maatregelen en het kort op de bal spelen voor wat betreft het preventief waken voor ziekte op de werkvloer, leidt links en rechts wel tot tragere communicatie dan wel onderbezetting. Hierdoor komt het op tijd leveren af en toe in gevaar. Overigens betreft het slechts een beperkte uitloop.

Om zo goed mogelijk conform plan te blijven produceren en zoveel mogelijk conform afspraken te presteren, zullen wij voorlopig geen afwijken op eerder gecommuniceerde planningen toelaten. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mochten wij uitloop constateren dan zullen we onze afnemers daar uiteraard zo snel mogelijk over informeren.

Ook in de maakindustrie keten zullen we door communiceren en samenwerken door deze bijzondere tijd moeten heen komen. Wij proberen met man en macht te voorkomen dat er een hick up ontstaat in de supply chain. En anderzijds vertrouwen wij er ook op dat onze toeleveranciers en afnemers er ook zo in zitten zodat de producten- èn liquiditeit stroom op gang blijft. Laten we in deze tijden ook in dat opzicht naar elkaar omzien.