2015 | BKB ondertekent samenwerking IntoMedBizz

Op donderdagmiddag 1 oktober 2015 hebben 12 High Tech toeleveranciers onder aanvoering van Brainport Industries en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het samenwerkingsverband IntoMedBizz ondertekend in het kader van het overheidsprogramma Partners for International Business (PIB).

Met het doel nieuwe business opportunities op de kansrijke MedTech markt in (Zuid-)Duitsland te genereren zullen deze bedrijven de komende drie jaar diverse activiteiten uitvoeren om hun netwerk in Duitsland te vergroten.

Ondertekening samenwerking IntoMedBizz BKB Precision

Driejarig programma

Het programma Partners for International Business is een driejarig programma dat gericht is op een gecombineerde inzet van private en publieke middelen ter versterking van de Nederlandse concurrentiekracht in het buitenland. Hiertoe hebben de overheid en de 12 High Tech toeleveranciers een samenwerkingsverband opgericht voor het creëren van business opportunities voor deze bedrijven in de kansrijke markt voor medische technologie in (met name) Zuid-Duitsland.

Deelnemende bedrijven

Vanuit Brainport Industries nemen 12 bedrijven deel: Addit, BKB Precision, Contour Group B.V., Demcon, GBO Design, MI-Partners, NTS-Group, TSG InnoteQ, Sioux, TEGEMA, Van Hoof Groep en Wilting.

Activiteiten

Brainport Industries zorgt voor de begeleiding en facilitering van de bedrijven in het samenwerkingsverband en draagt zorg voor bredere verspreiding van kennis en kennissen naar de achterban.

Een belangrijk deel van het convenant bestaat uit een concreet actieplan. Hierin zijn het doel, de activiteiten en de beoogde resultaten vastgelegd. De activiteiten bestaan de komende drie jaar o.a. uit deelname aan geselecteerde beurzen, het organiseren van in- en uitgaande handelsmissies, het organiseren van seminars en workshops samen met relevante Duitse bedrijven en clusterorganisaties, het organiseren van drie Zuliefertreffen.

Samenwerking

De overheid ondersteunt dit programma door hun kennis en netwerk met Duitse partijen en stakeholders.


John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries tevens penvoerder van IntoMedBizz: “Zuid-Duitse OEM’ers in de medtech-sector staan steeds meer open voor samenwerking met (externe) toeleveranciers. Zij hebben de overtuiging dat ze hun positie verder kunnen versterken door inniger samen te werken met goede leveranciers en kennispartners. Nederlandse hightech toeleveranciers zijn met hun specialisatie in kleine series en complexiteit een interessante partij voor deze bedrijven. Ondersteuning vanuit ‘Den Haag’, maar toch vooral vanuit de ambassades, het consulaat generaal en het NBSO in Stuttgart, zullen ons helpen om onze doelen te realiseren.”

Adwin Kannekens, Commercieel Directeur Wilting: “Net als andere Nederlandse bedrijven in de maakindustrie zien wij kansen in Duitsland. Met dit programma vormen we een Nederlandse “Mannschaft” waarmee we ons serieus kunnen positioneren in de eredivisie van de Duitse Medische markt. Door focus en samenwerking verwachten we dat er duurzaam gescoord kan worden door Wilting en de andere deelnemers.”

Nasrat Popal, Programma Manager Partners for International Business, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: “wij zien de potentie van deze samenwerkende bedrijven en zetten daarom graag ons netwerk en onze relaties in om hen te ondersteunen en daar waar mogelijk deuren voor hen te openen.”